City Döner
City Döner • 8060 Mór, Dózsa György u. 35/A

Online ételrendelésről

Az Online ételrendelés feltételei

Az alábbi dokumentum a Fekete Hunyor Kft. által üzemeltetett internetes rendelési rendszerrel történő vásárlás és telefonos megrendelés jogi feltételeit tartalmazza. Ön megrendelésének jóvhagyásával a távollevők közötti, szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelémben az alábbi szerződést elfogadja, ezért kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el! Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és cégünk internetes oldalán rendelést küld el, vagy telefonon rendelést ad le ezzel egyidejûleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti , és elfogadja az, Általános Szerződési Feltételeket amely Ön és a Fekete Hunyor Kft. között mint egyezség létrejött. A Fekete Hunyor Kft. fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa a rendelési feltételeket, és az oldalt használó felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes információkat.

Csak 14. életévét betöltött személy adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével vagy telefonon történő jóváhagyásával a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Fekete Hunyor Kft. és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban: megrendelő) között, és a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor kiegyenlíti. A megrendelő a rendelés adatait elküldő gomb megnyomásával egyidejűleg fogadja el a szerződés feltételeit. Telefonon történő megrendelés esetén a rendelés leadásával fogadja el a szerződés feltételeit.

A rendelési feltételek nem ismerete nem mentesíti "Megrendelőt" az abban foglaltaktól.

Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés a Fekete Hunyor Kft. mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. A Fekete Hunyor Kft. csak az internetes oldalán (www.citydoner.hu webhelyen), vagy a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított szórólapon keresztül telefonon leadott rendelésekért felel. A rendelés elfogadásához az Ön vagy cége azon adatai szükségesek, amelyeket a weblap megrendelő ürlap odalain talál. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat nem fogadjuk el, és a rendelést elutasíthatjuk. Amennyiben a megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak vagy ütköznek a rendelési feltételek valamely pontjával a rendelést indokolás nélkül töröljük. Az interneten történő rendelést telefonon keresztül visszaigazoljuk. A Fekete Hunyor Kft. fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a regisztrált adatok helyességét. A Fekete Hunyor Kft. fenntartja a jogot, hogy a rendelés teljesítésétől, indoklás nélkül - a vételár kiegyenlítése előtt bármikor - elálljon.

Cégnév: Fekete Hunyor Kft.
Székhely: 8060 Mór, Szabadság tér 14
Üzlet: 8060 Mór, Dózsa György u. 35/A
Adószám: 23790049-2-07
Cégjegyzékszám: 07 09 021748
Telefon: +36(30)423-9756 / +36(22)400-812
E-mail: info@citydoner.hu
Tárhelyszolgáltató: www.dotroll.com

Árak

A feltüntetett árak forintban értendők, és az ÁFÁ-t tartalmazzák. A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára az az ár, amely a jóváhagyáskor a fizetendő megnevezés mellett szerepel. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak. A Fekete Hunyor Kft. fenntartja magának az indokolás nélküli árváltoztatás jogát. A vételár kiegyenlítése készpénzben vagy SZÉP ill. Bankkártyával történik.

Raktárkészlet

Az oldalunkon található étel kínálatunkhoz nem áll minden nyersanyag mindig rendelkezésre. Ha a megrendelőt nem tudjuk kiszolgálni, akkor a telefonos visszahívás (egyeztetés) folyamán tájékoztatjuk. Ekkor akár a Fekete Hunyor Kft., akár a megrendelő módosíthat a rendelésen, vagy elállhat a rendeléstől. A vásárló elfogadja ezen feltételeket a rendelés leadásakor.

Elállási jog

A "Megrendelő" a rendeléstől a 17/1999.-es Kormányrendeletben rögzített elllási jog szerint eltekinthet. A fogyasztóvédelmi törvény szerint a megrendelőnek elállási joga van. A visszatérítés nem vonatkozik a szállítási költségekre, a termék visszajuttatásának költségére, valamint a csomagolási költségre. A kiszállítás és csomagolás költségét akkor is meg kell téríteni a vásárlónak, ha az a rendelés jellegéből fakadóan ingyenes volt. Ha az étel átvételekor derül ki annak minőségi kifogása, esetleg a rendelés valótlansága a futár erről jegyzőkönyvet vesz föl és az átvétel megtagadható.

Az eladó felelősségvállalása

A Fekete Hunyor Kft. nem vállal felelősséget az elírási hibákért, az oldalon elhelyezett információk valamint a szórólap, hirdetések helyességéért, valóságtartalmáért, valamint a hiányosan vagy más nevében történő rendelésre. A Fekete Hunyor Kft. fenntartja magának a jogot a "Megrendelővel" szemben, a szolgáltatás és a tartalom törlésére, szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá fenntartja a jogot bármilyen változtatásra, illetve a szolgáltatás és tartalom teljes körû vagy részleges megszüntetésére. A Fekete Hunyor Kft. nem vállal felelősséget sem a látogatók sem a felhasználók irányában a tartalom egészére, vagy csak egy részére vonatkozó, akár előzetes értesítés nélküli szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításból vagy a változtatásokból keletkező károkért sem. A Fekete Hunyor Kft. nem vállal felelősséget, semmilyen olyan kárért, amely a vásárlás után közvetlenül vagy közvetve a megrendeléssel kapcsolatos, meghibásodással, balesettel, kárral kapcsolatos. Megrendelő kijelenti, hogy a Fekete Hunyor Kft.-n keresztül nyújtott szolgáltatással kapcsolatos jogi és kártérítési vitákba nem vonja be a Fekete Hunyor Kft. -t, és dolgozóit. Ellenkező esetben a Fekete Hunyor Kft. Kft vagy dolgozója saját maga által meghatározott kártérítési igénnyel léphet fel megrendelővel, vagy annak képviselőjével szemben.

A vásárló felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik a Rendelési feltételekben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Fekete Hunyor Kft. számára. A Fekete Hunyor Kft. ilyen esetben a többletköltség összegéről számlát állít ki.

A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.

Adatvédelem

Az internetes megrendelő, vagy telefonos megrendelés rendszerünk szolgáltatásainak igénybevételéhez a "Megrendelőnek" személyes adatokat kell rendelkezésre bocsátania. A Fekete Hunyor Kft. vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a legteljesebb körű titoktartással kezeli és azokat másik félnek nem adja át, kivéve abban az esetben ha Ön valamely folyamat során ezt külön igényli és rendelkezésre állnak. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék házhozszállításához szükségesek. Az adatokat kizárólag arra használjuk, hogy megrendelését felvegyük, teljesítsük, illetve ellássuk a "Megrendelőt" a rendeléssel kapcsolatos információkkal. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti a weboldalunkon feltüntetett elérhetőségek bármelyikén.

Záró rendelkezések

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók. A Fekete Hunyor Kft. betartja a rá vonatkozó etikai normákat.

Vonatkozó jogszabályok:

- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. vi CVIII. Törvény
- Az üzletek műkdésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésnek feltételeiről szóló 133/2007.(VI.13.)Korm. rendelet
- A fogyasztóvédelemről szóló 1997. vi CLV. Törvény
- A kereskedelemről szóló 2005. vi CLXIV. Törvény
- A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet

További tudnivalók a rendelésről

  • 01.Ételeinket 2000 Ft feletti vásárlás esetén Móron belül díjtalanul kiszállítjuk!

  • 02.Móron kívüli kiszállítás esetén 1800Ft kiszállítási díjat számolunk fel! (Minimum 6000Ft rendelés esetén) (Pusztavám, Bodajk, Csókakő, Bakonycsernye, Nagyveleg, Bakonysárkány, Felsődobos) Vidékre abban az esetben tudunk rendelést felvenni, ha a kapacitásunk engedi.

  • 03.Ételeink nem allergén mentesek! Glutént, tojást, laktózt és egyéb allergént tartalmaznak!

  • 04.A feltüntetett árak forintban értendők, és az ÁFÁ-t tartalmazzák.

  • 05.Az árváltozás jogát fenntartjuk!

  • 06.Mentősöknek, rendőröknek és tűzoltóknak 10% kedvezményt biztosítunk rendeléseikre.